Den store bygningen til venstre er sliperibygningen, like bak stod masovnen. Til høyre ligger Gata som ble bygd i 1830-årene. Bygningen øverst og midt i bildet er en av kolbuene. Foran ser man murverket etter en større kolbu. Bildet er tatt ca. 1900.
Gjerstad prestegjeld besto inntil 1745 av kirkesoknene Gjerstad, Vegårshei, Søndeled og Risør. Søndeled og Risør ble da skilt ut som eget prestegjeld. Ved reskr. 26.03.1746 fikk arbeidere og funksjonærer ved Egelands Jernverk i Gjerstad tillatelse til å søke Søndeled kirke.

Egelands Jernverk gikk konkurs i 1884. I 1888 ble boet kjøpt av Egelands Værks Interessentskab, som var eid av en gruppe finans- og industrifolk, og det ble bygd tresliperi. Sentral i eiergruppen var ingeniøren H.C. Hansen, som først bodde på Verket, senere i mange år på Søndeled Gård. Det nye Egelands Verk  vokste raskt, i 1893 ble det bygd sliperibygning ved Stifoss, og i 1907 et sliperi til på Søndeled. På Verket var det mange boliger, familiene som bodde der var ansatte i bedriften. Det er ennå mange i Fiane og Søndeled som har slekt som bodde på Verket.

Da utviklingen hadde gitt mulighet til å overføre vannkraft som elektrisitet, ble det bygd en kraftstasjon i sliperiet på Verket for å overføre kraft til Stifoss og Søndeled. Tremasseproduksjonen ble konsentrert på disse stedene. I 1950 ble sliperiet på Stifoss nedlagt, og den elektriske kraften fra dette vannfallet på 17 meter ble overført til Søndeled. Søndeled tresliperi ble drevet frem til 1998. Etter 1998 har firmaet i hovedsak drevet med produksjon av elektrisitet. Gjennom tre kraft-stasjoner blir vannet nyttiggjort til produksjon av ren fornybar energi. A/S Egelands Verk har som mål å utnytte de ressursene som Gjerstadvassdraget gir innenfor de betingelsene som er i et vernet vassdrag.