Historien | Kronologi | Verket | Gata  
 
Egelands Jernverk har siden oppstarten i 1707 og frem til konkursen i 1884 hatt en rekke ulike eiere. Nedenfor er det en kronologisk oversikt over de ulike eierne. Egelands Jernverk ble etter hvert et underbruk av Næs Jernverk, som i dag er et av Norges best bevarte jernverksmuseer.
Kronologisk oversikt over selve jernverkets eiere:
  1. Grunnlegger av Egelands Jernverk var Christian Albert Ginheimer; med oppstart i 1707
  2. C.A. Ginheimer måtte gi fra seg verket i 1720
  3. Henrich Weichart eide verket i en kort periode frem til 1723
  4. Da overtok Ellef Thommesen, og han drev verket frem til 1739. Hans sønner...
  5. Hans, Peder og Nils Thommesen fortsatte farens arbeid i mange år, helt til 1790
  6. Etter denne perioden overtok major Holfeldt verket, og drev virksomheten i 10 år frem til 1800
  7. En av Risørs største menn; Henrich Carstensen kjøpte verket og holdt på til 1835. Han overlot det til...
  8. Carsten Henrik Carstensen (hovedarving) som solgte det videre i 1853 til
  9. Nicolai B. Aall. Han drev det som et underbruk til Næs Jernverk frem til konkursen i 1884
  10. Videre historikk finner du her