Huset på bildet, også kalt den ”nye” hovedbygningen, ble bygd ca 1840, i utmurt bindingsverk med slaggstein som utmuringsmateriale. Det var opprinnelig pusset, men ble noen tiår senere panelt med liggende panel. Innvendig var veggene pusset og malt, såkalte rappede vegger. Taket er i helvalm belagt med svart glassert tegl.
I Bygdeboken for Søndeled skriver Carsten Hopstock i sin artikkel ”Gammel byggeskikk i Søndeled” at Carsten Henrik Carstensen arvet Egelands Verk i 1835. Han hadde truffet ingeniør Sven Wennerberg på en reise i Sverige noen år tidligere, og Wennerberg var en fremragende mann som straks ble ansatt på Egelands verk som forvalter. Han giftet seg med enken etter den forrige forvalteren. Hun var også Carstensens søster, slik at den unge verkseieren og hans nye forvalter ble svogere. Ingeniør Wennerberg tegnet den nye bygningen som bolig for seg selv.

Fram til 1912 var huset bolig for forvalter eller disponent ved bedriften. I perioden 1912 – 27 var det husmorskole her.
I 1935 ble det solgt av I/S Egelands Verk til gårdbruker Kristen I Strat, som brukte huset som våningshus.

I 1960-åra kjøpte Neri Haugen huset med en passende tomt og innredet deler av det til verksted, andre deler til to leiligheter. I 1970 – 71 ble huset kjøpt av Nini Dege. Hun begynte straks med tilbakeføring og ombygging.

Den gamle forvalterboligen og arbeiderboligene i Gata ble fredet i 1923. Den nye forvalterboligen ble fredet i 1981.