Vannhjul er et system for vannkraft; dvs. et system for trekkkraft ut fra et hjul som drives rundt av vann. Et vannhjul er montert på en horisontal aksling. Vanligvis brukes et overfallshjul som kan utnytte et vannfall av begrenset høyde. Egelands Jernverk ble tilført vann fra Svart, men tilførselen av vann var upålitelig.